FANDOM


Бунзенови горелки
Бунзенова горелка
{{{заглавие}}}

Транслитерация

Bunzenovi gorelki

Произход

{{{произход}}}

Използван от

Вода, серен хексафлуорид и Натриев хлорид

Първа поява

Въведение

Последна поява

{{{последна поява}}}

Бунзеновите горелки са нагревителни средства.