FANDOM


Водородни стрелки
Водородна стрелка
{{{заглавие}}}

Транслитерация

Vodorodni strelki

Произход

Серен хексафлуорид

Използван от

Вода, серен хексафлуорид и натриев хлорид

Първа поява

Въведение

Последна поява

{{{последна поява}}}

Водородните стрелки са лабораторни съдове, в които се събира водорода.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.